VODIČ KROZ ZAKUP U 6 KORAKA

OPĆENITO O ZAKUPU 1. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu ...

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sr...

AGRO KREDITI ZA ČLANOVE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Ako ste član Hrvatske poljoprivredne komore u OTP banci vas očekuju posebni kredit...

  • VODIČ KROZ ZAKUP U 6 KORAKA

  • Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu za zaštitu bilja

  • AGRO KREDITI ZA ČLANOVE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Nalazite se:  

Sastanak u Europskoj komisiji 04 Prosinac 2014

Predstavnik HPK g. Nenad Kantoci sudjelovao je na sjednici Odbora za vino u krovnoj organizaciji Copa-Cogeca i Grupi civilnog dijaloga (sektor za vino) Europske komisije. Na odborima se raspravljalo o trgovinskim odnosima u EU i izvan nje, novim načelima proizvodnje, štetama i problemima u proizvodnji grožđa i vina, označavanju vina – etiketi EU, zdravstvenom aspektu proizvodnje vina uz kontrolu ostataka pesticida, Regulativama 1169, 607,609,1308/2013,555/2008,479/2008 te o ekološkom vinu u kojem kupci ne žele ni najmanje ostatke pesticida. U programu za razdoblje od 2015.-2018.-2021. raspravljalo se o marketingu, obnovi vinograda, investiranju, destilaciji vina, zelenoj berbi, te o inovacijama u vinogradarsko-vinarskom sektoru. Raspravu su uglavnom vodili predstavnici zemalja s najvećom proizvodnjom vina u EU (Italija, Francuska, Španjolska i Njemačka).

 

 

 

E-mail Ispis PDF
 

Uskoro nova pravila vezana za označavanje hrane 25 Studeni 2014

Pravila koja se primjenjuju na označavanje hrane propisana su Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, a čija je provedba osigurana Zakonom o informiranju potrošača o hrani.
Osnovni razlog zašto se zahtijevaju obvezne informacije o hrani je taj da se potrošačima omogući prepoznavanje i pravilna upotreba hrane kako bi donijeli pravilnu odluku o kupnji sukladno njihovim pojedinačnim prehrambenim potrebama.

Više...
E-mail Ispis PDF
 

Javni natječaj - sektor vina 21 Studeni 2014

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 136/14 dva javna natječaja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018., i to za mjere „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ i “Investicija u vinarije i marketing vina“. 

Podsjetimo, Nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva iz tzv. europske Vinske omotnice. Cilj ovog programa je povećanje konkurentnosti naših vinara kroz tri mjere u okviru projekata restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina. Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti vinari i vinogradari koji su upisani u Vinogradarski registar. Najmanji iznos potpore je 3.000 eura, a najveći 1.500.000 eura, ovisno o mjeri, a za završene projekte Agencija za plaćanja u poljoprivredi isplaćuje od 50% do 80% ukupno prihvatljivih troškova. 

Nakon dosadašnjih natječaja za sve tri mjere iz Vinske omotnice Agencija za plaćanja do sada je izdala 48 Odluka o odobrenju projekata na iznos potpore od 43,4 milijuna kuna te je isplatila više od 10 milijuna kuna korisnicima koji su zatražili isplatu predujma kako bi mogli započeti s investicijom.

Novim Pravilnikom o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina i Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda značajno je olakšana procedura za sve potencijalne prijavitelje. Nove javne natječaje možete pogledati ovdje: http://www.mps.hr/default.aspx?id=13071

E-mail Ispis PDF
 

Cijene proizvoda 19 Studeni 2014

Europska komisija svaki mjesec objavljuje cijene najreprezentativnijih poljoprivrednih proizvoda. Podatke o kretanjima cijena proizvoda za listopad 2014. godine možete pronaći na sljedećem linkuhttp://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/price-monitoring/dashboard/food10_2014_en.pdf.

E-mail Ispis PDF
 


Stranica 4 od 50

Facebook HPK

Partneri HPK

  

  

Korisni linkovi