IZBORI HPK 2017.

U 2017. godini u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Komora) provode se Izb...

PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA

Pravno ekonomska klinika je volonterski projekt Pravnog i Ekonomskog fakulteta u O...

HPK potpisala deklaraciju sa 6 poljoprivrednih komora

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore zajedno sa predstavnicima Poljoprivred...

  • IZBORI HPK 2017.

  • PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA

  • HPK potpisala deklaraciju sa 6 poljoprivrednih komora

Nalazite se:  

Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR ((Sukladno Satutu Hrvatske poljoprivredne komore (NN 34/13))

Članak 52.

Nadzorni odbor Komore čini 5 članova, koje bira Skupština iz redova članstva Komore.

Konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik Komore na kojoj se bira predsjednik i donosi se Poslovnik o radu.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istodobno biti članovi drugih tijela Komore, osim Skupštine Komore.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

 

Predsjednica Nadzornog odbora

dr.sc. Žunić Zvizdić Melita dr.vet. 

Članovi Nadzornog odbora

Jaić Mira, OPG Mira Jaić

Karanović Klementina, OPG Klementina Karanović

Svat Sebastijan, Agro-bilogora j.d.o.o.

Šimanović Janko, OPG Mirjana Šimanović

 

 


Facebook HPK

Partneri HPK

  

     

 

 

Korisni linkovi